Ett samtal som passar dig!

Oavsett små eller stora problem i så kan du ringa. Vissa behöver bara ringa ett samtal och andra behöver fler. Det är lättare att prata när den som lyssnar vet hela situationen, och man inte behöver berätta sin historia om och om igen. Du pratar alltid med Mari och ingen annan.